چرا شاد نیستیم؟!

میخواستم اسم این پست رو بذارم “چطوری شاد باشیم؟” ولی گفتم بذار این شکلی بنویسم، چون خیلی هامون انقد به وضع موجود مون عادت کردیم، که حتی خودمونم نمیدونیم که میتونیم از این شاد تر باشیم! بگذریم… تا حالا از خودتون پرسیدید، من چطوری از این شاد تر باشم؟ اصلا چرا شاد تر باشم؟ آیا شادی انتهایی هم داره؟ راستش نه! شادی انتهایی نداره. شما هر چقدر شاد بشید، بازم جا برای شاد تر شدن هست....

نوامبر 15, 2023